Organisatiestructuur

Wie doet wat binnen ons Kindcentrum

 

 

Het managementteam

De directeur is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het kindcentrum. Daarnaast is zij adviseur van de medezeggenschapsraad. Het managementteam bestaat uit de directeur en de teamleiders van de schakelgroepen. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

 

Intern begeleider
De intern begeleider  coördineert voor het team alle zaken rondom de zorg. Zij is er voor de leerlingen die speciale aandacht en ondersteuning nodig hebben. Ook maakt zij samen met de groepsleerkracht werkplannen voor deze kinderen. 

 

Leerkrachten
De hoofdtaak van de leerkrachten is lesgeven, maar daarnaast zijn leerkrachten ook coach. Ze begeleiden de kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling door te observeren of een kind vooruitgang boekt en nieuwe dingen wil leren. Als een kind stilstaat in zijn ontwikkeling onderzoeken de leerkrachten waar de obstakels zitten en maken ze (eventueel samen met de intern begeleider) een plan van aanpak. De leerkrachten zijn daarnaast de contactpersonen voor de ouders.

 

Onderwijsassistenten
Onder verantwoordelijkheid van de leraar verrichten onderwijsassistenten onderwijsinhoudelijke taken en begeleiden ze leerlingen bij het verwerven van vaardigheden. Daarnaast hebben zij verzorgende taken. Ook kunnen onderwijsassistenten kleine groepen leerlingen ondersteunen.

 

Pedagogisch medewerkers
Onze pedagogisch medewerkers zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de peuterspeelzaal. Zij hebben de zorg voor de groep en de individuele kinderen, en werken samen met ouders en collega’s. De pedagogisch medewerkers werken met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

 

Schoolmaatschappelijk werker

De schoolmaatschappelijk werker denkt mee in wat er nodig is voor een leerling, biedt een luisterend oor, helpt ouders op weg bij vragen rondom hun kind en ondersteunt bij gesprekken tussen ouders en school. 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.