Medezeggenschapsraad (MR)

 
De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan bij zowel het basis als het voortgezet onderwijs. De grootte van een MR is afhankelijk van het aantal leerlingen van de school. De MR is samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit het team en ouders. Op dit moment bestaat onze MR uit 3 ouders en 3 leerkrachten.
 
Teamgeleding:
Lisanne Slangenberg-Stubbe
Jose Kenter-Spijk
Liesbeth Wieringa
 
Oudergeleding:
Wendy Onrust
Marjan Elderman-Feenstra
Marieke Rehwinkel-Cohen
 
Als MR willen wij er graag aan bijdragen dat de kinderen les krijgen in een plezierige, veilige, educatieve en creatieve omgeving. Hierbij staat de belangenbehartiging van kinderen, ouders en personeel centraal. Als MR oefenen wij invloed uit op het schoolbeleid door het stellen van kritische vragen en het geven van (on)gevraagde adviezen. Over sommige onderwerpen heeft de raad instemmingsrecht, over andere adviesrecht. Instemmingsrecht houdt in dat de directie pas een besluit mag nemen over het betreffende onderwerp als de MR het eens is met dat besluit. Het adviesrecht geldt vooral bij onderwerpen die gaan over de organisatie van de school (lesrooster, fusie, nieuwbouw en verbouwing)
 
Wat doet de MR zoal?
De MR komt ongeveer 6 keer in een schooljaar bijeen. We bespreken dan de gang van zaken op school en we denken mee over de inhoud van het onderwijs. De ontwikkeling van de school, de kwaliteitsbewaking en het reilen en zeilen wordt door de raad nauwkeurig in de gaten gehouden. Op dit moment is de fusie van onze scholen een veelbesproken onderwerp.
 
Wij houden u graag op de hoogte, daarom verschijnt er regelmatig een stukje in de nieuwsbrief over de actuele activiteiten van de MR.
Indien u nadere informatie wilt hebben of vragen heeft over de MR kunt u persoonlijk, per telefoon, of per email contact met ons opnemen. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.