Tussenklas

Investeren in jonge kinderen betekent investeren in de toekomst. 

Het doel van de tussenklas is de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren, zodat zoveel mogelijk kinderen zonder achterstanden aan de basisschool beginnen en daarbij de kansen vergroten op een succesvolle schoolloopbaan. Daarnaast is het van belang de aansluiting tussen voorschoolse instellingen en groep 1 en tussen groep 2 en groep 3 zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het achterliggende doel is de bevordering van de totale ontwikkeling van jonge kinderen. De tussenklas is opgezet als VVE-interventie die bedoeld is, voor kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 6 jaar, die zich in een kansarm milieu bevinden en/of waarbij een (dreigende) achterstand op zowel taal, reken als soc/emotioneel gebied wordt geconstateerd. Het gaat om kinderen die door slechte omgevingsomstandigheden het risico lopen, het onderwijscurriculum vanaf groep één niet succesvol te kunnen doorlopen.  

De school en Kids2b werken in de opzet van de tussenklas samen en verzorgen gezamenlijk de tussenklas. In het kindcentrum wordt gekeken naar het niveau van peuters en kleuters en wordt een groep samengesteld uit doelgroep peuters, jongste en oudste kleuters met een achterstand op genoemde gebieden. Deze groep wordt per drie maanden geëvalueerd en opnieuw samengesteld.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.