Schakelgroepen

De schakelklassen nemen binnen kindcentrum de Rietpluim hun eigen plek in.
Het welbevinden van de kinderen staat voorop. Van daaruit kan een kind zich ontwikkelen. We werken met vaste leerkrachten en hechten veel waarde aan structuur en voorspelbaarheid. Leerlingen moeten zich veilig voelen in de groep. Iedereen mag zichzelf zijn. Leren mag op eigen niveau en tempo. De leerling wordt hiervoor ingedeeld in een eigen leerlijn die volgens een vast patroon wordt gevolgd. 
Het doel van de schakelklassen is kinderen van nieuwkomers zo snel mogelijk aanspreekbaar maken in het Nederlands zodat ze kunnen integreren in de samenleving. Leerlingen brengen over het algemeen anderhalf jaar door in  de schakelklassen. De maximale tijd is twee jaar.
Dit schooljaar werken we met 3 groepen van ongeveer 15 kinderen. Er zijn leerlingen die zelfstandig naar school komen maar er zijn ook leerlingen die met de regiotaxi komen. Of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer, kunt u bij de gemeente vragen. 
We hebben ongeveer 12 verschillende nationaliteiten in onze schakelklassen. We kunnen onze leerlingen verdelen in drie doelgroepen:
Kinderen die in het AZC wonen om toegelaten te worden tot de asielprocedure (POL) of in afwachting zijn  van het asielverzoek.
De kinderen die al in het bezit zijn van een verblijfsvergunning. Hier is vaak sprake van gezinshereniging.  
Kinderen van ouders die in Nederland werk hebben gevonden en de Nederlandse taal nog niet spreken. De laatste tijd komen veel kinderen van de Nederlandse Antillen bij ons naar de schakelklassen. 
Iedereen is in principe welkom in onze schakelklassen. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst of levensbeschouwing, maatschappelijke opvattingen en land van herkomst. We willen een afdeling zijn waar alle geloven, levensovertuigingen en culturen elkaar kunnen ontmoeten en uit die ontmoeting van en met elkaar leren.
De schakelklassen: waar we schakelen naar een kleurrijke toekomst!
 
We hebben twee onderbouw schakelgroepen, deze zijn aan de Hallehuis 2 gevestigd. We hebben momenteel veel schakelleerlingen en omdat er al een gedeelte van ons huidige pand is gesloopt voor de nieuwbouw, hebben we tijdelijk een nevenvestiging. 
De middenbouw + bovenbouw schakelgroepen zijn momenteel gehuisvest aan de Waddenweg 6 te Delfzijl. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.