Kindcentrum de Rietpluim

 

Kindcentrum de Rietpluim: ik ken je, je kunt het, doe het maar!

 

Op Kindcentrum De Rietpluim is iedereen welkom. Kom maar binnenwaaien, dan maken we een afspraak om elkaar beter te leren kennen. Je vindt ons aan de rand van Delfzijl, tegen de landerijen aan. We hebben een peuteropvang, basisonderwijs, een schakelklas (voor NT2-onderwijs), naschoolse activiteiten en diverse expertises in huis. Ons team is gastvrij, betrokken en ambitieus. Onze belofte: we halen het beste uit ieder kind en gaan samen op zoek naar hun talenten. Want als kinderen ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn, maakt dat ze trots en gemotiveerd. In 2023 krijgen we een nieuw gebouw dat helemaal bij de omgeving en ons onderwijs past. 

 

Meer over ons onderwijs
Ik ken je, je kunt het, doe het maar’, heeft alles te maken met hoe we ons onderwijs vormgeven.

Ik ken je betekent dat ieder kind wordt gezien, geaccepteerd en gekend. 
Daar werken we gericht aan. Het begint al bij het op school komen, daar begroeten we elkaar allemaal. Aan het begin van elk schooljaar, tijdens de Gouden Weken, werken we aan een positieve sfeer in de groep. Tijdens de Kiva-lessen en de lessen levensbeschouwing leren we kinderen hoe je omgaat met elkaar. Bijzonder aan ons kindcentrum is dat je kinderen uit verschillende milieus, met verschillende religies, levensovertuigingen en culturen tegenkomt. Door over elkaars verschillen te praten en er aandacht voor te hebben leren ze elkaar begrijpen, respecteren en waarderen en kan iedereen zichzelf zijn. Verschillen zijn bij ons vanzelfsprekend (net zoals in de maatschappij), daar stemmen we ons onderwijs op af. Om kinderen te leren kennen en te horen wat ze nodig hebben, voeren we regelmatig gesprekjes met ze. Daar betrekken we ook de ouders bij. 

 

Je kunt het betekent dat kinderen vertrouwen en plezier krijgen in eigen kunnen. 
Dat doen we door aan te sluiten bij mogelijkheden, niveau, tempo en interesses. Voor taal, lezen en rekenen krijgen kinderen bijvoorbeeld wekelijks een taak op maat. Wat betreft de wereldoriënterende vakken werken we thematisch en mogen ze de leerstof naar keuze verwerken. Binnen de (wekelijkse) ateliers kunnen kinderen kiezen uit een breed aanbod van workshops, zoals dans, muziek, ICT, techniek, natuur en sport. Hiervoor halen we ook experts van buiten de school. Zo leren kinderen hun talenten kennen. Om leren nog aantrekkelijker te maken werken we met mooie materialen en verschillende werkvormen. We laten ze spelen, ontdekken, onderzoeken en diep nadenken, zowel binnen als buiten de school. Bewegend leren doen we ook. Laten kinderen zien wat ze kunnen? Dan geven we een pluim!  

 

Doe het maar betekent dat kinderen zelfstandig leren werken en verantwoordelijkheid krijgen voor hun leren. 
Al vanaf het begin leren we kinderen gericht te werken aan een taak, te plannen en elkaar te helpen (ook over de leeftijdsgroepen heen). We geven ze verantwoordelijkheid door ze keuzemogelijkheden te bieden en aan te sluiten bij wat en hoe ze willen leren. Oudere kinderen mogen, naast de gezamenlijke doelen, met eigen leerdoelen aan de slag. We volgen hun ontwikkeling door te observeren en te coachen: “Wat heb je geleerd? Waar ben je trots op? Waar ga je nog aan werken?”. Dat bespreken ze ook in het voortgangsgesprek met hun ouders. Door verantwoordelijkheid te geven leren kinderen naar zichzelf te kijken en initiatief te nemen. Dat is precies wat we willen bereiken.  

 

‘Ik ken je, je kunt het, doe het maar’, zeggen we dan!

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.