Kentalis

Kentalis Taaltrein Delfzijl

De Taaltrein is een peutercommunicatiegroep voor kinderen met (vermoedelijk) een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in de leeftijd van 2 tot 5 jaar. De kinderen komen op de maandag, woensdag en de vrijdag van 09:00 uur tot 13:00uur naar de groep. Een volledige groep bestaat uit zeven of acht kinderen. Terwijl de kinderen spelen, ervaren en leren ze nieuwe woorden in combinatie met ondersteunende gebaren. Daarnaast wordt er gewerkt aan de weerbaarheid, de sociaal/emotionele vaardigheden en het zelfvertrouwen. Hoe vaak de kinderen naar de groep komen, hangt af van de ernst van de taalontwikkelingsstoornis en het intelligentieniveau. De groepsbehandeling wordt gegeven door een logopedist en een pedagogisch behandelaar en de individuele logopedist behandeling wordt door een tweede logopedist gegeven. Daarnaast zijn ook een behandelcoördinator/orthopedagoog, een gezinsbegeleider, fysiotherapeut en/of trajectbegeleider betrokken. De medewerkers werken samen met de ouders aan de taal- en spraakontwikkeling van het kind, om te zorgen dat het kind zich beter kan redden. Ouders krijgen informatie over TOS en leren bijvoorbeeld hoe ze hun kind thuis aanmoedigen om meer te praten. Deze vorm van vroegbehandeling bestaat uit:

- Groepsbehandeling;

- Individuele logopedische behandeling;

- Cursussen en bijeenkomsten voor ouders;

- Coaching van medewerkers van het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal

De vaste medewerkers van het team stellen zich hieronder voor:

Zij stellen zich hieronder even voor;

 

Melanie Senay

Mijn naam is Melanie Senay en ik ben logopedist op de taaltrein in Delfzijl. Ik ben werkzaam op de maandag en de woensdag. Op de maandag sta ik samen met de pedagogisch behandelaar op de groep en op de woensdag geef ik de individuele logopedische behandelingen gericht op de spraak- en taalontwikkeling. Ik heb cursussen gevolgd op het gebied van articulatiestoornissen, meertaligheid, sensorische informatieverwerking en de taalontwikkeling.

Tialda van Kampen

Ik ben Tialda, behandelcoördinator bij de Taaltrein. Zelf sta ik niet op de groep, maar op maandag ben ik wel de hele dag aanwezig. Ik heb bij het Spraak en Taalambulatorium en bij verschillende locaties van de Taaltrein gewerkt en zal nu, naast het werken bij de Taaltrein in Groningen, gaan werken in Delfzijl.

Djoeke Koster

Mijn naam is Djoeke Koster. Ik ben woonachtig in Groningen. Ik ben logopedist werkzaam binnen de vroeg behandelgroep de Taaltrein. Het werken met de doelgroep jonge kinderen met een vermoeden van een TOS is ontzettend leerzaam en leuk. Het geeft voldoening om deze kinderen in hun spraak-taal ontwikkeling verder te helpen en adviezen te geven naar ouders/omgeving hoe om te gaan met deze problematiek.

 Tialda van Kampen 


 

Melanie Senay


Djoeke Koster

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.